INBRENG GEMEENTERAAD 12 MEI

INBRENG GEMEENTERAAD 12 MEI

Woensdag avond was in de Gemeenteraad van Den Haag een vergadering aangaande het D66 idee om betaal parkeren in te voeren op Scheveningen voor 10 euro per uur! Als BIZ zijnde zijn we het hier niet mee eens en hebben middels onze voorzitter inspreektijd gekregen.

De tekst die Remco Striegel online aandroeg was:
———————————
Voorzitter

Dat het in de zomermaanden druk is op Scheveningen is een feit. Dat de drukte vorig jaar buiten proporties groot was is ook een feit. Als bewoner en ondernemer op Scheveningen ben ik blij dat er dit jaar serieus wordt gekeken naar oplossingen.
Het uitbreiden van de park en ride, en nog meer OV inzetten zal de druk op de schaarse parkeerplekken doen afnemen. Zeker als hier een goede reclamecampagne aangekoppeld wordt zal dit de gewenste toeristen stimuleren ons prachtige dorp te bezoeken.

Extra handhaving en strenger optreden tegen overlast is natuurlijk ook zeer gewenst.
Dit en het recentelijk ingevoerde verbod op lachgas zal er zeker voor gaan zorgen dat de overlast van de ongewenste badgasten zal verminderen.
Maar als bewoner maar ik me ook zorgen dat de extra handhaving zal leiden tot nog minder parkeerplekken in onze wijken. Als bewoners gebruiken we namelijk veel plekjes waar je officieel niet mag staan; op de stoep, naast een orac, op de hoekjes van de straten, of voor een garage met overleg van de eigenaar. Het zou een spijtige zaak zijn als deze mensen door de extra handhaving ook worden gestraft.

Voorzitter er zijn ook punten waarvan ik als winkelier en tevens voorzitter van de winkeliers vereniging uit de Keizerstraat mij ernstige zorgen maak. Sinds de invoering van het betaald parkeren merken wij in de Keizerstraat dat onze klandizie afneemt. Helaas heeft de Gemeente nooit gehoor gegeven aan onze verzoeken om een oplossing te zoeken voor onze winkelstraat. Het gevolg is dat onze winkelstraat langzaam aan het leeglopen is, winkels verdwijnen en B & B’s, hostels en appartementen nemen hun plaats in. Ook hierdoor word de parkeerdruk extra verhoogd. Nu het plan op tafel ligt om het parkeertarief naar 10 euro te verhogen zijn wij bang dat dit alleen maar zal toenemen. Winkelstraten worden uitgezonderd voor de verhoging van het parkeertarief maar in onze straat zou dit neerkomen op 9 parkeerplekken voor een hele winkelstraat. Het tarief zal 4 maanden gelden terwijl de grootste overlast maar op enkele dagen zal plaats vinden.
Dit betekend dat op een slechte zomerse dag, die wij in Nederland helaas vaak genoeg hebben, de meeste van onze klanten 10 euro moeten gaan betalen om bij ons te kunnen winkelen. We hopen dat we hier gezamenlijk een betere oplossing voor kunnen vinden.

Voorzitter er is nog een probleem, wij hebben namelijk geen aansluiting met de Boulevard. Onze winkelstraat ligt verstopt. Toen de Boulevard werd gerenoveerd zat hierbij een plan om deze met de Keizerstraat te verbinden maar helaas door geldgebrek is dit nooit gebeurt. Er zijn een aantal plannen ontwikkeld en recentelijk hebben we weer toezegging gehad dat de aansluiting er zal komen.
Maar tot op heden is het enige wat de bezoekers op de Boulevard verteld dat er een prachtige winkelstraat achter de dijk verstopt ligt een klein wegwijzerbordje.
Nu de toestroom van toeristen allemaal naar de Boulevard wordt geleid is het nog belangrijker dat wij deze aansluiting op hele korte termijn hebben. Om dit probleem op te lossen hebben we vanuit de Keizerstraat recentelijk een aanvraag gedaan om 2 vlaggenmasten te laten plaatsen in het duinzand op de Strandweg. Maar helaas zijn deze door de welstand commissie geweigerd. We hopen dat we toch voor deze zomer deze vlaggenmasten of een groot bord mogen plaatsen.

Voorzitter om meer bezoekers de Keizerstraat in te trekken en spreiding van de mensen te stimuleren lijkt het ons goed idee om de tram halte die nu Keizerstraat heet te veranderen naar Strand / Keizerstraat. Dit zal mensen stimuleren om de tram eerder te verlaten zodat niet iedereen tot de eindhalte blijft zitten.

Is het mogelijk dat we na een maand een evaluatie doen over de genomen maatregelen?

Dank u wel voorzitter
Namens de BIZ Keizerstraat
Remco Striegel
———————————

Deze vergadering is online terug te bekijken via: Vergadering 12 Mei